top of page

케로쿠라 Vol.0 ~종연후물판없음卍~ 22.04.16


KAWAII HOUSE X CHIKA IDOL X FUTURE FUNK DJING PARTY


2022년 4월 16일 (토) @ VOFOL (서울 광진구 동일로 170 지하 1층)

OPEN 19:40 / START 20:00

ADV 18,000 / DOOR 20,000


예매 : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeu1-a7rSz2K_1QYfPyB6A7jsIYC74qm0eiSwBjS1-fwiWlWA/viewform


LINEUP


무라사키

케로

산 하

bottom of page